اختلال کارکرد اعصاب ، راهنمای بیماران

شامل تشنج های عصبی ، اختلال حرکت عصبی و سایر نشانه های عصبی

آيا تشخيص اشتباه است؟ آيا تشخيص اشتباه است؟
بيماران مبتلا به نشانه‌هاي کنشي/ گسستي اغلب نگران هستند که ممکن است تشخيص آنها نادرست باشد. به‌خصوص از آنجايي که اسکن يا آزمايش خوني وجود ندارد که تشخيص را تعيين کند.
مشکلات عصب‌شناختي بسيار زيادي وجود دارد. متداول‌ترين آنها عبارت است از:
• سکته‌ي مغزي
• صرع
• ميگرن/ سردرد
• نشانه‌هاي کنشي/ گسستي
• تصلب بافت چندگانه (ام.اس.)
• تومور مغزي
• بيماري پارکينسون
• مياسنتي گراويس
• بيماري نورون حرکتي (با نام اسکلروز جانبي آميوتروفيک نيز شناخته مي‌شود)
• نوروپاتي محيطي
• تحت فشار قرار گرفتن ريشه‌ي عصب يا نخاع
• کمبود B12 و اختلالات تيروئيد
• صدها مورد ديگر...
از طرف ديگر، تنها تعداد معدودي نشانه‌ي عصب‌شناختي وجود دارد. متداول‌ترين آنها عبارت است از:
• سردرد
• ضعف
• نشانه‌هاي حسي
• از هوش رفتن
• نشانه‌هاي شناختي/ حافظه
• نشانه‌هاي کلامي/ بلع
• سرگيجه
• نشانه‌هاي ديداري؛ کاهش ديد، دوبيني
• درد گردن، کمر و دست و پا
• رعشه، پرش ناگهاني، اسپاسم و انقباض
• نشانه‌هاي مربوط به مثانه
در حقيقت، تعداد نشانه‌هاي عصب‌شناختي چنان اندک است که طبيعي است که ممکن است براي فردي که بيش از يک نشانه‌ي عصب‌شناختي را تجربه مي‌کند اين سؤال مطرح شود که آيا ممکن است به يکي از بيماري‌هاي عصب‌شناختي متداول (يا غيرمتداول) مبتلا باشد؟
اين وب‌سايت قصد ندارد توضيح دهد يک عصب‌شناس از چه طريق اين بيماري‌ها را تشخيص مي‌دهد؛ اما اين فهرست نشان مي‎دهد که عصب‌شناسان با مشکلاتي که شما، خانواده يا دوستانتان نگران آن بوده‌ايد و همچنين با نشانه‎هايي که داريد بسيار آشنا هستند.
شايد تعجب کنيد که ببينيد نشانه‌هاي کنشي/ گسستي چنين جايگاه بالايي در فهرست دارد، چون تنها عده‌ي کمي از افراد درباره‌ي آنها شنيده‌اند. در حقيقت، حدود 15% تمام بيماراني که به عنوان بيمار جديد به کلينيک‌هاي عصب‌شناسي بريتانيا مراجعه مي‌کنند، نشانه‌هايي دارند که به عنوان کنشي يا گسستي تشخيص داده مي‌شود. حدود 5% تمام بيماران جديد سرپايي نشانه‌هاي ضعف، از حال رفتن يا بي‌حسي را تجربه مي‌کنند که ماهيتي کنشي/ گسستي دارند.
اگر عصب‌شناس شما به اين نتيجه رسيده است که شما به نشانه‌هاي کنشي يا گسستي مبتلا هستيد، احتمالاً دليل خوبي براي اين تشخيص خود داشته است. براي تشخيص کنشي بودن مشکل نياز به وجود نشانه‎هاي مثبت است و نمي‌توان به صرف طبيعي بودن اسکن يا آزمايش‌ها اين تشخيص را داد. در اينجا مي‌توانيد نشانه‌هاي مثبت ضعف کنشي، آشفتگي حسي کنشي و تشنج گسستي را ببينيد.
همان‌گونه که عصب‌شناسان با استفاده از تاريخچه‌ي دقيق و انجام معاينه (و بدون انجام آزمايش) بيماري‌هاي پارکينسون، ميگرن و صرع را تشخيص مي‌دهند، نشانه‌هاي کنشي و گسستي نيز مي‌توانند با دقت بالا تشخيص داده شوند.
اگر بيمار يک بيماري عصب‌شناختي زمينه‌اي (مانند ام.اس.) نيز داشته باشد و در عين حال نشانه‌هاي واضحي از نشانه‎هاي کنشي (مانند ضعف کنشي) نشان دهد، وضعيت مي‌تواند دشوار شود. در بعضي از افراد، ابتلا به بيماري عصب‌شناختي مي‌تواند جرقه‌ي بروز نشانه‌هاي کنشي را بزند؛ اين موضوعي است که عصب‎شناسان همواره بايد مورد توجه قرار دهند. به همين دليل است که حتي زماني که تشخيص به نظر مشخص مي‌رسد، بررسي‌هاي بيشتر انجام مي‌شود. بعضي افراد ممکن است دو تشخيص دريافت کنند؛ يکي براي بيماري عصب‌شناختي و ديگري براي نشانه‌هاي کنشي مازاد بر آن. به عنوان مثال، حدود 10% افراد مبتلا به تشنج گسستي در عين حال به صرع نيز مبتلا هستند (اما در مورد 90% ديگر چنين نيست).
مي‌توانيد مقاله‌اي را که من به همراه همکارانم درباره‌ي کاستي‌هاي موجود در تشخيص اشتباه نشانه‌هاي کنشي و بيماري‌هاي عصب‌شناختي نوشته‌ام بخوانيد.

حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دکتر جان استون می باشد که نسخه فارسی آن توسط دکتر محمد اربابی ترجمه و آماده گردیده است.