اختلال کارکرد اعصاب ، راهنمای بیماران

شامل تشنج های عصبی ، اختلال حرکت عصبی و سایر نشانه های عصبی

نشانه‌هاي گسستي نشانه‌هاي گسستي ـ «احساس در فضا بودن»

نشانه‌هاي گسستي چه هستند؟
نشانه‌هاي گسستي معمولاً همراه با ساير نشانه‌هاي کنشي که در اين وب‌سايت شرح داده شد تجربه مي‌شوند. شناسايي و درک آنها هم براي درک ماهيت نشانه‌هاي خود شما و هم براي آموختن به دست آوردن کنترل مجدد بر بدنتان بسيار مفيد است.
نشانه‌هاي گسستي شامل موارد زير است:
مسخ شخصيت: احساس اينکه بدن شما کاملاً متعلق به شما نيست يا اتصال آن با شما قطع شده است.
مسخ واقعيت: احساس اينکه شما از جهان اطراف خود جدا شده‌ايد يا به‌اصطلاح «در فضا هستيد».
براي مطالعه‌ي جزئيات بيشتر درباره‌ي نشانه‌هاي گسستي مي‌توانيد اين مقاله را مطالعه کنيد. در اين مقاله، نشانه‌هاي گسستي براي چاپ در يک مجله‌ي عصب‎شناختي توصيف شده‌اند.
در اينجا مي‌بينيم افراد چه توصيفي از تجربه‌ي مسخ شخصيت و مسخ واقعيت دارند:

مسخ شخصيت
متداول: «احساس عجيب و غريبي داشتم»، «احساس مي‌کردم دارم پرواز مي‌کنم و دور مي‌شم»، «احساس مي‌کردم از بدنم خارج شده‌م/ اتصالم با بدنم قطع شده/ از خودم جدا شده‌م/ از خودم دور شده‌م/ از همه چيز جدا افتاده‌م»، «احساس مي‌کردم يه جايي هستم که فقط مال خودمه/ تنهام»، «احساس مي‌کردم اونجا هستم، ولي نيستم»، «همه چيز رو مي‌ديدم و مي‌شنيدم، ولي نمي‌تونستم جوابي بدم»
کمتر متداول: «احساس يه عروسک خيمه‌شب‌بازي/ آدم‌آهني رو داشتم/ احساس مي‌کردم دارم يه نقشي رو بازي مي‌کنم»، «هيچ دردي احساس نمي‌کردم»، «انگار از مقوا ساخته شده بودم»، «احساس مي‌کردم فقط يه کله هستم که به يه بدن چسبيده»، «احساس يه تماشاچي رو داشتم که توي تلويزيون به خودم نگاه مي‌کردم»، «تجربه‌ي خروج از بدن رو داشتم»، «حس مي‌کردم دست‌ها يا پاهام کوچيک‌تر/ بزرگ‌تر شده»، «وقتي چيزي رو لمس مي‌کردم، حس نمي‌کردم که من هستم که دارم اون چيز رو لمس مي‌کنم»

مسخ واقعيت
«دور و اطرافم غيرواقعي/دور به نظر ميومد»، «احساس مي‌کردم توي فضام»، «انگار داشتم از پشت يه پرده يا بخار دنيا رو مي‌ديدم»، «احساس مي‌کردم از محيط اطرافم فاصله دارم يا ازش دورم»، «اشيا به نظرم کوچک/ تخت/ رؤيامانند/ کارتون‌مانند/ مصنوعي/ غيرجامد ميومدن»

چرا بايد درباره‌ي نشانه‌هاي گسستي بدانيم؟
اين نشانه‌ها در موقعيت‌هاي بسياري اتفاق مي‌افتد. بيشتر افراد تا درجاتي آنها را تجربه کرده‌اند؛ مثلاً در زمان ابتلا به آنفلوانزا يا کمبود خواب.
اينکه متوجه شويد نشانه‌هاي گسستي چه هستند، نام مشخصي دارند و به اين معنا نيستند که شما ديوانه‌ شده‌ايد، اغلب براي مبتلايان به نشانه‌هاي کنشي که ممکن است اين نشانه‌ها هم بخشي از بيماري‌شان باشد، مفيد است.
ترس و اضطراب مي‌تواند نشانه‌هاي گسستي را بيشتر کند؛ بنابراين هرچه اطلاعات شما در اين باره بيشتر باشد، از شدت نشانه‌ها کاسته مي‌شود.
تجربه‌ي قطع اتصال با بدن شايد بتواند توضيح دهد که چرا در زمان‌هاي ديگر يک سمت بدن شما ضعيف يا فاقد اتصال با قسمت‌هاي ديگر به نظر مي‌رسد. به همين دليل است که گاهي به ضعف کنشي، «اختلال حرکتي گسستي» گفته مي‌شود و به همين خاطر است که ما از اصطلاح «تشنج گسستي» استفاده مي‌کنيم.

حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دکتر جان استون می باشد که نسخه فارسی آن توسط دکتر محمد اربابی ترجمه و آماده گردیده است.