اختلال کارکرد اعصاب ، راهنمای بیماران

شامل تشنج های عصبی ، اختلال حرکت عصبی و سایر نشانه های عصبی

مثانه  نشانه‌هاي مثانه گاه همراه با نشانه‌هاي کنشي ديگر ظهور مي‌کند؛ به‌خصوص کمردرد. نشانه‌هاي متداول عبارت است از:
• تکرر ادرار (زياد دستشويي رفتن)
• فوريت در ادرار (نياز به عجله کردن براي رسيدن به دستشويي)
• دفع تصادفي گاه و بي‌گاه ادرار
• بدکارکردي دفعي (مشکل داشتن در شروع کردن ادرار يا ناتواني در ادرار کردن به طور کلي)
مانند تمام نشانه‌هاي کارکردي ديگر، بسيار مهم است که اين نشانه‌ها به درستي ارزيابي شود. اغلب ضرورت دارد يک اورولوژيست نشانه‌هاي مثانه را در کنار عصب‌شناس معاينه کند تا مشخص شود آيا شواهدي از مشکل ساختاري يا ساير بيماري‌هاي عصب‌شناختي وجود دارد که ممکن است نشانه‌ها را باعث شده باشند؟
با اين حال، چندان دور از ذهن نيست که فردي متوجه شود نشانه‌هاي مثانه‌اش با بيماري خاصي قابل توضيح نيستند.
اغلب معاينات به مشکلي منتهي مي‌شود که ناپايداري عضله‌ي دترسور، سندرم مثانه‌ي بيش‌فعال يا سندرم مثانه‌ي تحريک‌پذير ناميده مي‌شود. در اين موقعيت، مثانه به طور غيرمعمولي فعال است که به دفع مداوم و با عجله‌ي ادرار منجر مي‌شود.
اين مشکل در مثانه معادل سندرم روده‌ي تحريک‌پذير است. اين مشکلي واقعي است، اما به دليل يک آسيب قابل شناسايي نيست. در عوض، به نظر مي‌رسد مشکلي در کنترل عصب‌هاي مثانه وجود دارد.
مي‌توان به خوبي متوجه شد که چرا گاهي ناپايداري عضله‌ي دترسور/ مثانه‌ي تحريک‌پذير همراه با نشانه‌هاي کنشي در پا ديده مي‌شود. اگر فردي ضعف کنشي پا داشته باشد، آن مشکل هم به اشکالي در کنترل عصب‌ها برمي‌گردد.

احتباس ادراري مزمن
احتباس ادراري مزمن زماني است که مثانه پر مي‌شود ولي شما نمي‌توانيد ادرار کنيد يا تنها مي‌توانيد کمي ادرار کنيد و مقدار زيادي از ادرار پشت مثانه باقي مي‌ماند.
دلايل زيادي براي احتباس ادراري مزمن وجود دارد؛ مانند مشکلات غده‌ي پروستات در مردان يا باريک شدن مجراي ادراري که هر دو خروج ادرار را از مثانه با محدوديت روبه‌رو مي‌کنند. علاوه بر اين، بيماري‌هاي عصب‌شناختي که بر نخاع اثر مي‌گذارند نيز مي‌توانند منجر به فلج مثانه شوند.
هنوز اطلاعات زيادي مانده که ما درباره‌ي احتباس ادراري مزمن در اختيار نداريم، اما به نظر مي‌رسد اين مشکل در بعضي افراد با اختلال کنشي عصبي و در بعضي ديگر با اختلالات کنشي همراه است.
اطلاعات زيادي در اين باره در اين جزوه موجود است که مي‌توانيد آن را دانلود و مطالعه کنيد.

کمردرد و پادرد مزمن همراه با نشانه‌هايي در مثانه (اسکن سندرم دم اسب را رد کرده است)
يکي از موقعيت‌هايي که نشانه‌هاي مثانه، بدون وجود دليلي براي بيماري عصب‌شناختي ديده مي‌شوند، در بيماراني است که در بيمارستان پذيرفته شده و به بيرون زدن ديسک کمر مشکوک هستند. بيماراني که کمردرد شديد دارند، گاهي دچار ضعف در پاها، بي‌حسي در قسمت پايين‌تنه و نشانه‌هايي در مثانه مي‌شوند که از نظر باليني آنها را مشکوک به بيرون زدن ديسک مي‌کند. اين يک مشکل جدي است که به جراحي فوري کمر براي جلوگيري از آسيب به اعصاب نياز دارد.
اما زماني که بيماران با اين شرايط تحت اسکن قرار مي‌گيرند، نزديک به نيمي از آنها هيچ علامتي ندارند که نشانه‌ها را توضيح دهد. گاهي يک بيماري عصب‌شناختي ديگر وجود دارد که درد را باعث شده و ممکن است از طرق ديگر تشخيص داده شود، اما در بيشتر مواقع هيچ علت ديگري شناسايي نمي‌شود. در بسياري از موارد، به نظر مي‌رسد که کمردرد شديد خود براي ايجاد ضعف در پا، بي‌حسي و نشانه‌هاي مثانه کافي است.

درمان
نشانه‌هاي مثانه‌ي تحريک‌پذير را اغلب مي‌توان با داروهايي که ديواره‌ي مثانه را شل مي‌کنند، به طور مؤثر درمان کرد.
خوب است بدانيد که اگر به ناپايداري عضله‌ي دترسور/ مثانه‌ي تحريک‌پذير دچار هستيد و نشانه‌هاي ديگري همچون کمردرد و ضعف در پا داريد و تمام معاينات شما طبيعي هستند، ممکن است اين نشانه‌ها همه به هم مرتبط باشند.
اگر اين نشانه را داريد، خوب است در کنار کمک گرفتن از اورولوژيست به يک متخصص پرستاري مثانه و روده نيز مراجعه کنيد.

حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دکتر جان استون می باشد که نسخه فارسی آن توسط دکتر محمد اربابی ترجمه و آماده گردیده است.