اختلال کارکرد اعصاب ، راهنمای بیماران

شامل تشنج های عصبی ، اختلال حرکت عصبی و سایر نشانه های عصبی

Neuroscience Films فيلم هاي علوم اعصاب

   
مغز شما واقعيت آگاهانه شما را توهم مي کند چگونه احساسات ساخته مي شوند
   

 

حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دکتر جان استون می باشد که نسخه فارسی آن توسط دکتر محمد اربابی ترجمه و آماده گردیده است.